لزوم بازنگری در شاخص های جذب و توزیع منابع انسانی آموزش و پرورش / تربیت معلم یا تامین معلم؟

کارشناس و پژوهشگر مسائل تعلیم و تربیت گفت: مدیران در گذشته برای جذب نیرو‌ها در فضای تعلیم و تربیت الگوی مشخصی نداشته اند و چنانچه اگر الگویی داشته اند این الگو‌ها با نقد‌های جدی روبرو بوده است لذا ما در مسئله جذب و توزیع منابع انسانی از عدم ثبات و آشفتگی رنج می‌بریم.

گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجوفرانک آرامی؛ چگونگی تامین نیروی انسانی آموزش و پرورش که این روز‌ها با گزاره‌ی “بحران کمبود معلم” بر سر زبان‌ها افتاده موضوعی است که توجه بسیاری از صاحب نظران و کارشناسان حوزه تعلیم و تربیت را به خود معطوف کرده است. برخی از کارشناسان معتقدند که راهکار‌های مطرح شده برای مقابله با این بحران مبنی بر افزایش جذب افراد از طریق آزمون‌های استخدامی، تدریس زودهنگام دانشجو معلمان ورودی سال ۹۸ و افزایش ظرفیت دانشگاه فرهنگیان، بدون ساز و کار‌های کارآمد و شفاف صورت گرفته که ممکن است در بلندمدت آسیب‌های قابل توجهی را متحمل دستگاه تعلیم و تربیت کشور کند. از طرف دیگر برخی از کارشناسان معتقدند که در شرایط فعلی مسئولین وزارت آموزش و پرورش چاره‌ای جز اتخاذ چنین تصمیماتی ندارند. به همین دلیل برای بحث پیرامون عوامل موثر در شکل گیری این بحران و سنجش و ارزیابی تصمیمات اتخاذ شده از سوی وزارت آموزش و پرورش با امیرحسین سلطانی فلاح کارشناس و پژوهشگر مسائل تعلیم و تربیت به گفتگو نشستیم.

 ریشه به وجود آمدن بحران کمبود نیروی انسانی آموزش و پرورش را باید در کجا جستجو کرد؟
ریشه این مسئله به دو دهه پیش بازمی‌گردد، زمانی که تصمیماتی در رابطه با جذب نیرو‌ها در فضای تعلیم و تربیت صورت گرفت، اما با نگاه میان‌مدت و بلندمدتی همراه نبود؛ لذا سنجش‌هایی که برای ورود معلمان به فضای کار صورت می‌گرفت نیاز به بازنگری و بازتعریف داشت، اما دلیل اصلی این مسئله عدم ثبات و آشفتگی در جذب و توزیع منابع انسانی بوده است. گواه این مسئله آن است که بسیاری از معلمان در شهر‌هایی که محل سکونت آن‌ها نیست خدمت می‌کنند و پس از گذشت چند سال به شهر خودشان باز می‌گردند و شهر محل خدمت آن‌ها مجددا از نیرو خالی می‌شود.
به همین خاطر باید گفت که مدیران برای جذب نیرو‌ها در فضای تعلیم و تربیت الگوی مشخصی نداشته اند و چنانچه اگر الگویی داشته اند این الگو‌ها با نقد‌های جدی روبرو بوده است.

دیدگاه خود را بیان کنید
Hide picture