تداوم روند کاهش تبخیر آب در حوضه‌های آبریز

بر اساس گزارش مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو، بررسی وضعیت تبخیر در حوضه‌های آبریز کشور نشان از آن دارد که در این هفته و هفته آینده برای برخی حوضه‌ها این روند با کاهش روبه‌رو خواهد شد.

به گزارش دیبا نیوز به نقل از گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، میزان تبخیر آب در حوضه‌های آبریز کشور یکی از مهم‌ترین مسائل در به‌وجودآمدن کم‌آبی یا پرآبی است، به‌طوری که هرچه میزان تبخیر بیشتر باشد وضعیت تأمین آب هم مشکلات بیشتری خواهد داشت.

بر اساس اعلام مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو، برای هفته اول، وضعیت پتانسیل تبخیر نسبت به متوسط ۵ سال اخیر در مناطق شمال تا شمال غرب و برخی از مناطق شرقی و جنوبی کشور افزایشی خواهد بود و نسبت به هفته گذشته به صورت پراکنده در بیشتر مناطق کشور همراه با کاهش پیش بینی می‌شود.

وضعیت پتانسیل تبخیر برای هفته دوم نسبت به متوسط ۵ سال اخیر در مناطق شمال غربی کشور افزایشی و در برخی از مناطق جنوب و شرق کشور به صورت پراکنده کاهشی پیش بینی می‌شود.

همچنین وضعیت پتانسیل تبخیر برای هفته دوم نسبت به هفته گذشته، عمدتاً در بیشتر مناطق کشور کاهشی خواهد بود

دیدگاه خود را بیان کنید
Hide picture