تحلیل گروه زغال سنگ بورس تهران

هلالات، رئیس هیات مدیره شرکت سبدگردان اقتصاد بیدار نوشت: طی نیمه نخست سال ۱۴۰۰ درآمد ۴ نماد گروه زغال سنگ ۱.۳۸ همت بوده که در مقایسه با ۸۳۲ میلیارد تومان مدت مشابه در سال ۹۹ رشد ۶۶ درصد نشان می دهد.

به گزارش بازار، وحید هلالات، کارشناس بازار سرمایه نوشت: طی نیمه نخست سال ۱۴۰۰ درآمد ۴نماد گروه زغال سنگ ۱.۳۸همت بوده که در مقایسه با ۸۳۲میلیارد تومان مدت مشابه در سال ۹۹ رشد ۶۶درصد نشان می دهد. کپرور کطبس بالاترین رشد درآمدی گروه را داشتند. کزغال به دلیل اورهال، رشد درآمد اندکی را ثبت کرده است.

همکنون بهترین P.e ttm گروه را کپرور دارد. با رشد تولید و عادی شدن شرایط، کزغال بهترین p.e fw را خواهد داشت اما شرایط #کطبس نیز مناسب بوده و در مجموع متوسط P.e ۶.۷ واحدی این سه نماد پتانسیل کاهش ۱ – ۲ واحدی را به صورت Forward دارد.

تحلیل گروه زغال سنگ تهران

تحلیل گروه زغال سنگ تهران

دیدگاه خود را بیان کنید
Hide picture