بورل و بلینکن درباره پیشنهادهای روسیه برای امنیت اروپا گفت‌وگو کردند

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیر امور خارجه آمریکا تلفنی درباره پیشنهادهای روسیه برای امنیت اروپا تبادل نظر کردند.

بورل و بلینکن توافق کردند هرگونه بحث درباره امنیت اروپا با هماهنگی و مشارکت اتحادیه اروپا انجام شود.

دیدگاه خود را بیان کنید
لطفاً من را زودتر از همه مطلع کنید:    ممنون نه متشکرم