بورس ۶ هزار و ۸۴۵ واحد اُفت کرد

شاخص کل بورس با اُفت ۶ هزار و ۸۴۵ واحد، نسبت به آخرین روز کاری در تراز یک میلیون و ۳۵۷ هزار و ۹۲واحدی متوقف شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، شاخص کل بورس تهران، امروز سه شنبه (نهم آذرماه) در ابتدای معاملات با اُفت ۸۲۶ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۳۶۳ هزار واحدی قرار گرفت. در پایان معاملات شاخص کل بورس با اُفت ۶ هزار و ۸۴۵ واحد، نسبت به آخرین روز کاری در تراز یک میلیون و ۳۵۷ هزار و ۹۲ واحدی متوقف شد.

بیشتر بخوانید

  • رفع چالش قدیمی قیمت گذاری دستوری با ورود کالا‌های متعدد به بورس کالا

ارزش معاملات بورس تهران امروز به حدود رقم یک هزار و ۸۶۲ میلیارد تومان رسید. «فارس»، «نوری» و «فولاد» سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند و «وبملت»، «شستا» و «فولاد» سه نماد پر تراکنش بودند.
اُفت ۶ هزارو ۸۴۵ واحدی شاخص کل بورس

اُفت هزار و ۶۸۰ واحدی شاخص هم وزن

شاخص هم وزن نیز با اُفت هزار و  ۶۸۰ واحدی بر روی پله ۳۷۲ هزار و ۴۹۴ واحد قرار گرفت. همچنین حجم معاملات امروز سهام در بورس تهران به تعداد ۳ هزا ر و ۲۶۰ میلیارد سهم به ارزش یک هزار و ۸۶۲ میلیارد تومان رسید.

اُفت ۶ هزارو ۸۴۵ واحدی شاخص کل بورس
شاخص فرابورس هم با اُفت ۴۳ واحد روی پله ۱۹ هزار و ۴۶۰ واحدی قرار گرفت. همچنین حجم معاملات امروز در فرابورس ایران به تعداد ۸۲۸ هزار و ۶۱ میلیون سهم به ارزش ۷۳۹ میلیارد تومان رسید.

اُفت ۶ هزارو ۸۴۵ واحدی شاخص کل بورس

نماد‌های تاثیر گذار در شاخص کل بورس

نماد‌های فارس، نوری و فولاد به ترتیب با ۱۷۲۳.۳۴، ۹۲۵.۴۷ و ۸۷۹.۶۸ واحد بیشترین تاثیر مثبت را به جای گذاشتند. وبملت، وتجارت و وصادر به ترتیب با ۶۸۳.۷۷، ۴۳۱.۳۹ و ۳۵۹.۷۶ بیشترین تاثیر منفی را به جای گذاشتند.

نماد‌های تاثیر گذار در فرا بورس

نماد‌های بپاس، غصینو و کزغال و به ترتیب با ۳۵.۸، ۱۴.۶۸ و ۴.۱۵ واحد، بیشترین تاثیر مثبت را به جای گذاشتند و نماد‌های سمگا، فرابورس و آریا به ترتیب با ۱۲.۵، ۱۱.۸ و ۹.۹۵ واحد بیشترین تاثیر منفی را به جای گذاشتند.

برترین گروه صنعت بورس

امروز گروه شیمیایی بیشترین ارزش معامله را با مبلغ ۲۵۱ میلیارد تومان به خود اختصاص داد. خودرویی و بانک‌ها در رتبه‌های بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.

اُفت ۶ هزارو ۸۴۵ واحدی شاخص کل بورس

بیشترین افزایش و کاهش قیمت در بورس

سهام شرکت‌های شفا، دلقما و سیستم بیشترین افزایش قیمت و سهام شرکت‌های اخابر، لبوتان و آپ بیشترین کاهش قیمت را در بورس تهران تجربه کردند.

اُفت ۶ هزارو ۸۴۵ واحدی شاخص کل بورس

بیشترین افزایش و کاهش قیمت در فرابورس

سهام شرکت‌های حسیر، کپرور و ثپردیس بیشترین افزایش قیمت و سهام شرکت  توسن، سمگا و غویتا بیشترین کاهش قیمت را در فرابورس ایران تجربه کردند.
اُفت ۶ هزارو ۸۴۵ واحدی شاخص کل بورس

برترین عرضه و تقاضا در بورس

بیشترین تقاضای خرید سهام را شرکت‌های، پارند، کمند و افران  و بیشترین عرضه فروش سهام را نماد‌های دپارسح، وسخوز و وسرضوی در بورس تهران داشتند.
اُفت ۶ هزارو ۸۴۵ واحدی شاخص کل بورس

اُفت ۶ هزارو ۸۴۵ واحدی شاخص کل بورس

برترین عرضه و تقاضا در فرابورس

بیشترین تقاضای خرید سهام را شرکت‌های سمگا، آسامید و آسامید و بیشترین عرضه فروش سهام را نماد‌های اراد ۹۳، اراد ۹۲ و افعتماد در فرابورس ایران داشتند.

اُفت ۶ هزارو ۸۴۵ واحدی شاخص کل بورس
اُفت ۶ هزارو ۸۴۵ واحدی شاخص کل بورس

بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس و فرابورس

نماد‌های صخود، کمند و دارا یکم بیشترین ارزش معامله و نماد‌های وبملت، کمند و وبصادر بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.
اُفت ۶ هزارو ۸۴۵ واحدی شاخص کل بورس
همچنین اراد ۹۳۴، سمگا و اعتماد بیشترین ارزش معامله و نماد‌های سمگا، کرمان و فجهان بیشترین حجم معامله را در فرابورس ایران تجربه کردند

اُفت ۶ هزارو ۸۴۵ واحدی شاخص کل بورس
انتهای پیام/

دیدگاه خود را بیان کنید
Hide picture