بازار خودرو چقدر از مذاکرات تاثیر می‌گیرد؟

نشست ایران و چهار قدرت جهانی برای مذاکره در مورد احیای برجام، امروز دوشنبه ۸ آذر، پس از چندین ماه، دوباره از سر گرفته می‌شود. تحلیل کارشناسان از تاثیر مذاکرات بر بازار خودرو و روند قیمتی آن در ماه‌های پیش رو چیست؟

http://sahebkhabar.ir/news/51095789/بازار-خودرو-چقدر-از-مذاکرات-تاثیر-می-گیرد

دیدگاه خود را بیان کنید
Hide picture