ایران و سوریه به دنبال سرمایه‌گذاری مشترک با یکدیگر

وزیر صمت گفت: توافق کردیم همکاری در موضوعات متنوعی را در حوزه غذا و کشاورزی شروع کنیم.

دیدگاه خود را بیان کنید
Hide picture