ایران رشد علمی بسیار خوبی دارد

قاسم عمو عابدینی در رادیو گفت‌وگو گفت: نظام آموزش و پژوهش در ایران به یک تحول جدی نیاز دارد و دولت باید با برنامه‌هایی ویژه این تحول را ایجاد کند.

دیدگاه خود را بیان کنید
Hide picture