انصارالله دور زدن شهر مأرب را کلید زد

یک تحلیلگر یمنی نوشت انصارالله با کمک دو قبیله، پیشروی‌های خوبی به سمت وادی مأرب داشته است.

وی در تحلیلی نوشت: نبرد در جنوب شهر مأرب شدت گرفته است و نیروهای صنعا با کمک نیروهای قبایل مراد و عبیده به سمت وادی مأرب حرکت کرده و پیشروی‌های خوبی داشته‌اند. انصارالله سعی کرده در چند مسیر، پیشروی‌های خود در وادی مأرب را دنبال کند. مسیر اول از الغریفات به سمت الرملة و مسیر دوم از بئر عقار به سمت قرون البور در وادی عبیده مأرب است که در صورت پیشروی انصارالله در این مناطق و تسلط بر معیر السمع در مقابل النقعه، جبهه شرق جبل البلق به کنترل نیروهای صنعا درخواهد آمد.

دیدگاه خود را بیان کنید
لطفاً من را زودتر از همه مطلع کنید:    ممنون نه متشکرم