افول آمریکا با روی کارآمدن بایدن سرعت بیشتری گرفته است

کارشناس مسائل آمریکا گفت: انتظار می‌رفت با آمدن بایدن، از سرعت جریان اُفول آمریکایی‌ها در منطقه و غرب آسیا، کاسته شود، ولی بالعکس، سرعت آن نسبت به قبل بیشتر شده است.

به گزارش مشرق، فؤاد ایزدی، با اشاره به جریان اُفول رژیم جنایت‌کار آمریکا، گفت: فرار ارتش تروریست آمریکا با آن فضاحت، یکی از جلوه‌های اُفول این رژیم در منطقه و غرب آسیاست و در نهایت مدیریت این کشور را به طالبان دادند.

کشته شدن هزاران سرباز، ثمره هزینه هزاران میلیارد دلاری آمریکا در افغانستان

رژیم جنایت‌کار آمریکا، طی دهه‌های متمادی سلطه بر افغانستان، هزاران میلیارد دلاری برای تحقق اهداف استکباری خود هزینه کرد

این کارشناس مسائل آمریکا افزود: رژیم جنایت‌کار آمریکا، طی دهه‌های متمادی سلطه بر افغانستان، با انجام هزینه هزاران میلیارد دلاری برای تحقق اهداف استکباری خود، علاوه بر اینکه تعداد زیادی از مردم افغانستان کشته شدند، جسد هزاران سرباز آمریکایی روی دست آن‌ها ماند.

سرعت‌گیری جریان اُفول رژیم جنایت‌کار آمریکا در غرب آسیا

ایزدی با تأکید بر اینکه جریان اُفول رژیم جنایت‌کار آمریکا در منطقه و غرب آسیا، سرعت گرفته است، تصریح کرد: آن‌ها در حوزه‌های سیاست خارجی، نظامی، داخلی و اقتصادی رو به اُفول هستند و با چالش جدی مواجه‌اند.

رژیم آمریکا؛ با فضاحت از افغانستان فرار کرد/ نقش مؤثر شهید سلیمانی، به اُفول آمریکا در غرب آسیا سرعت داد

این کارشناس مسائل آمریکا بابیان اینکه ترامپ، به جریان اُفول رژیم آمریکا، سرعت داد، اضافه کرد: انتظار می‌رفت با آمدن بایدن، از سرعت جریان اُفول آمریکایی‌ها در منطقه و غرب آسیا، کاسته شود، ولی بالعکس، سرعت آن نسبت به قبل بیشتر شده و در این شرایط باوجود مشکلاتی که رئیس‌جمهور سابق آمریکا برای مردم این کشور به ارمغان آورد، محبوبیت ترامپ در بین مردم آمریکا، بیشتر از بایدن است.

رژیم آمریکا؛ با فضاحت از افغانستان فرار کرد/ نقش مؤثر شهید سلیمانی، به اُفول آمریکا در غرب آسیا سرعت داد

ناکامی سیاست‌های رژیم آمریکا در سوریه، عراق و افغانستان

سیاست‌های شکست‌خورده رژیم آمریکا در یمن و لبنان

این کارشناس مسائل آمریکا با بیان اینکه سیاست‌های شکست‌خورده رژیم آمریکا در یمن و لبنان نیز، از مؤلفه‌های مهم و نشان‌دهنده سرعت جریان اُفول آن‌ها در منطقه و غرب آسیاست، اظهار داشت: فعالیت‌های شهید سلیمانی، اجازه نداد، تلاش‌های آمریکایی‌ها به نتیجه برسد.

دیدگاه خود را بیان کنید
Hide picture