افزایش قیمت خودرو شدت گرفت/ پراید ۱۱۱ در مرز ١٧٠ میلیون تومان

در ۲۴ ساعت گذشته افزایش قیمت ها در بازار خودرو شدت گرفته است و این افزایش قیمت ها بیشتر در بین خودروهای پراید موجود مشهود است.

 
دیدگاه خود را بیان کنید
Hide picture