افتخارآفرینی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان در جشنواره سرّسخن

راهیابی دانشجویان علوم پزشکی کردستان به مرحله نهایی جشنواره کشوری سر سخن بخش مجریگری تلویزیونی: مهشید کشاورزی دانشجوی پرستاری بخش صحنه: مهشید الیاسی دانشجوی بهداشت عمومی مفدا کردستان این موفقیت را به این دو هنرمند و خانواده دانشگاه علوم پزشکی کردستان تبریک عرض مینماید و برایشان آرزوی موفقیت در مرحله ی نهایی را دارد جشنواره کشوری سر سخن

دیدگاه خود را بیان کنید
Hide picture