اعنماد مردم به بورس کاهش یافته و کسی حاضر به خرید حتی سهام ارزان نیست

نماینده مجلس با اشاره به موانع فروش اموال دولتی گفت: اعنماد مردم به بورس کاهش یافته و کسی حاضر به خرید حتی سهام ارزان نخواهد شد .

دیدگاه خود را بیان کنید
Hide picture