اسیران فلسطینی دست به اعتصاب غذا می‌زنند

اسیران فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی در راستای اقدامات اعتراض‌آمیز خود، قصد دارند اعتصاب غذا کنند.

به گفته نهادهای مرتبط با امور زندانیان، این اقدامات شامل اعتصاب غذای علنی در روز دوشنبه و فقط برای یک روز می‌شود.

دیدگاه خود را بیان کنید
Hide picture