از کجا بفهمیم کودکمان در توجه و تمرکز مشکل دارد؟

باتوجه به شروع مدارس توصیه من به والدین آگاه این است که به رفتارهای کودک در هنگام خواندن و نوشتن تکالیف حسّاس باشند و مشکلات کودکان در این زمینه را جزئی انگاری نکنند و نادیده نگیرند.


دیدگاه خود را بیان کنید
Hide picture