ارز دیجیتال ملی در مناطق آزاد پیاده سازی خواهد شد

مشاور رییس جمهور با اشاره به هفت نسل تویعه مناطق ازاد گفت: ایجاد ارز دیجیتال ملی در دستور کار مناطق ازاد قرار دارد.

دیدگاه خود را بیان کنید
Hide picture