ارزانی مسکن در راه است؟

دور هفتم مذاکرات وین آغاز شده و برخی می‌گویند این مذاکرات اثری بر بازارهای داخلی ایران ندارد. برخی دیگر می‌گویند می‌تواند بازارها را تحت تاثیر قرار دهد. اما آیا نتایج مذاکرات وین، باعث ارزانی مسکن می‌شود؟

دیدگاه خود را بیان کنید
Hide picture