اجرای طرحهای غربالگری بینایی و شنوایی در پیشگیری از معلولیتها موثر بوده است

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان علیرضا اشرف زاده رییس بهزیستی بم گفت : طی اجرای طرح های پیشگیرانه شامل غربالگری بینایی و شنوایی در مجموع تعداد ۴۲۰۰ کودک مورد معاینه قرار گرفتند که از این تعداد ۲۳۰ کودک به دلیل مشکلات بینایی وتعداد ۳۰۰ کودک به دلیل مشکلات شنوایی در مراحل مختلف به متخصصان امر جهت معاینه دقیقتر وطی مراحل درمان معرفی شده اند

وی با اشاره به موفقیت آمیز بودن اجرای این طرح ها افزود : با اجرای برنامه های غربالگری بینایی و شنوایی از بروز معلولیت در ده ها کودک  جلوگیری به عمل آمده است
رییس بهزیستی بم که در جمع کارشناسان تخصصی معاونت پیشگیری بهزیستی استان و کارکنان بهزیستی بم سخن میگفت ، همچنین از کلیه مردم و خصوصا معلمان ، پزشکان ، کارشناسان ،مددکاران و… خواست تا با تشویق مردم جهت حضور در مراکز سنجش بینایی و شنوایی از معلولیت فرزندان خود پیشگیری نمایند
گفتنی است کارشناسان تخصصی معاونت پیشگیری بهزیستی استان با حضور در شهرستان بم از روند انجام معاینات واجرای طرحهای فوق  بازدید به عمل آوردند

دیدگاه خود را بیان کنید
Hide picture