آنکارا در صدد تغییر نام کشور به “Turkiye” است

اداره ارتباطات ترکیه در کمپینی گسترده بر آن شده تا نام این کشور را به “Turkiye”  تغییر دهد.

اداره ارتباطات ترکیه در بخشی از این کارزار با عنوان “Hello Turkiye” ویدئویی تبلیغاتی را با هدف تقویت این نام در حساب‌های رسانه‌های اجتماعی خود منتشر کرده است.

دیدگاه خود را بیان کنید
لطفاً من را زودتر از همه مطلع کنید:    ممنون نه متشکرم